Започни да пишеш и натисни върху лупичката

Условия за ползване

Условия за ползване "pensiluet.com-Производител на народни носии, ученически униформи, униформи, мажоретни костюмчи, облекла за танц, карнавални костюми, сценични облекла и други."

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазина за електронна търговия pensiluet.com

Пен Силует ООД
BG115802911

Основни понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Профил е обособена част от pensiluet.com, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от pensiluet.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет - страницата за електронна търговия pensiluet.com, да променя паролата си за достъп.

Потребителско име е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в pensiluet.com.

Парола е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в нашият електронен магазин стоки.

Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между pensiluet.com със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Брезовско шосе 145. , от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн pensiluet.com (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани от електронен магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на pensiluet.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от pensiluet.com. При извършване на промени в Общите условия pensiluet.com се задължава да публикува новите Общи условия и да напише датата, на която са актуализирани. Съветваме своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

Предмет

pensiluet.com продава и доставя на клиента предлаганите в www.pensiluet.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от pensiluet.com стоки, не е необходимо клиентът първо да се регистрира. При желание от страна на клиента той може да направи заявка /покупка/ без да се регистрира в нашият уебсайт, а да предостави само пълни и верни данни нужни за коректна доставка. При направата на заявка /покупка/ без регистрация клиентът се съгласява с Общите условия на pensiluet.com. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „Оставете ни съобщение, ако желаете:”). С отбелязване на отметка " Съгласен съм с условията за ползване " която се намира под текста „Изпрати регистрацията.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Защита на личните данни

Използвайки нашият интернет магазин, Вашите лични данни не се изискват освен ако не ни ги предоставите доброволно / например: e-mail, телефон, адрес, име, факс, компания и т.н./.

Предоставените от Вас лични данни се използват за техническа администрация на уеб страницата и за обработване на Вашите поръчки и запитвания. Ние не продаваме и не прехвърляме никаква лична информация на трети страни.

Ако желаете може да се свържете с нас и да получите информация за личните данни, с които разполагаме за Вас. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас или искате да бъдат променени или изтрити, моля свържете се с нас

Информация за стоките и услугите

pensiluet.com публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. pensiluet.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Промяна на цени на стоки

pensiluet.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, pensiluet.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. shop.pensiluet.com си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

Поръчка / Заявка за покупка

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон или чрез e-mail.

Как се поръчва?

Може да разгледате пълното ръководство за "Методи и начин на плащане"

Доставка

Може да разгледате пълното ръководство за "Срокове за доставка" тук.

Предаване на стоката

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, pensiluet.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Възможни причини за възпрепятстване на поръчката

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).
3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай pensiluet.com се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.
4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.
При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

Връщане на стоки

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до pensiluet.com и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

Други

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

Всички цени на продуктите в нашият електронен магазин са с включено ДДС.

Благодарим Ви, че пазарувахте от нас!!!