Количка
Сертификати

Сертификати (2)

OHSAS 18001/2007-ПРОЕКТ Здравословен труд за повишена производителност

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0075

„Здравословен труд за повишена производителност”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS
30 години Пен Силует

Вход или Регистрация